Od prawie 25 lat, 16 listopada dumnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został unormowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku informować, że z brakiem tolerancji codziennie styka się bardzo dużo osób. Zwrócenie się z prośbą do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest sygnałem do tego, aby szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, by wykluczyć brak akceptacji przez edukowanie, czy też prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji i zachęcanie do braku gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Coraz częściej występujące zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były powodem stworzenia tejże inicjatywy. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w odszukaniu głównych motywów ukazania się braku akceptacji, ale również mają ostrzegać, jak nieprzyjemne potrafią być przejawy braku akceptacji dla osób szykanowanych. Tego rodzaju czyny być pomocne do tego, żeby zrozumieć, czym faktycznie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też wskazać, czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, a także doceniania różnorodności względem kultur.

W jaki sposób celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zgodny apel ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z homofobii i rasizmu, ale i też pokazują duże oparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność tego dnia będzie wyrażana przez wywieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W barwach tęczy został podświetlony wyjątkowo Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz